Posiadamy 7 ogłoszeń w naszym serwisie.

Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz ochrona danych osobowych


Data publikacji Polityki Prywatności: 21.09.2018 r.
Data ostatniej zmiany: 21.09.2018 r.


Drogi Użytkowniku, w ramach Serwisu WWW. GIELDAMYSLIWSKA.PL, szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o najwyższą ochronę Twoich danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór informacji o tym w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług zgodnie z Regulaminem Serwisu.
  1. Definicje
Ilekroć w dokumencie używane jest jedno z poniższych określeń oznacza ono odpowiednio:
 • Usługi – oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, które Ci oferujemy.
 • Serwis –oznacza strony internetowe, aplikacje i strony mobilne lub inne treści online, za pośrednictwem których oferujemy nasze Usługi. 
 • Użytkownik – każdy odwiedzający serwis zezwalający na korzystanie z plików cookies.
 
  1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu WWW.GIELDAMYSLIWSKA.PL, jest Operator tego Serwisu.
 
  1. Gromadzone dane osobowe
 
3.1. Dane gromadzone automatycznie w ramach korzystania z Serwisu
Podczas korzystania z Naszego Serwisu, automatycznie zbieramy poniższe dane:
 1. Dane o urządzeniu
Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa operatora internetowego, z  usług którego korzystasz.
 1. Informacje o lokalizacji
W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli wystawiasz w naszym Serwisie do sprzedaży określony przedmiot, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie przedmiotów wystawionych do sprzedaży w Twoim sąsiedztwie oraz ułatwiają Ci sprzedaż przedmiotów w Twojej okolicy.
 
 1. Dane dotyczące logowania
Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.
 1. Dane o aktywności w Serwisie 
Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu. 
 1. Cookies
Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.
 1. 3.2. Dane przekazane przez Użytkownika
 2. Dane rejestrowe oraz inne informacje o Twoim koncie
Dane zbierane przy rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług:
 1. Facebook
Przy rejestracji z wykorzystaniem konta na Facebook gromadzimy następujące dane:
  • imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook
  • numer identyfikacyjny (Facebook ID).
W sytuacji, gdy wyrazisz na to zgodę, możemy również uzyskać informację na temat Twojej:
  • płci,
  • wieku,
  • identyfikatora email;
 1. Logowanie przez formularz Serwisu
Przy rejestracji za pośrednictwem formularza w Serwisie pozyskujemy wyłącznie:
  • adres e-mail,
  • login.
Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach konta Serwisu.


W trakcie korzystania z naszych Usług, możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu komórkowego;
  • dane Twojej karty kredytowej w przypadku, gdy jesteś zainteresowany zakupem naszych płatnych usług określonych w Regulaminie;
 1. Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji
W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.
 1. 3.3. Dane pozyskane z publicznie dostępnych źródeł lub osób trzecich
Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) takich jak wymienione poniżej:
 1. Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google, Facebook.
 2. Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 3. Innych użytkowników Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług lub transakcji, które z nimi prowadziłeś (np. dane potwierdzenia wysyłki, informacje o niezgodności towaru z ogłoszeniem, informacje dotyczące potencjalnych oszustw).
 1. Wyłączenia dotyczące nieletnich
Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 18 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 18 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.
 1. Cele przetwarzania danych
Operator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem Serwisu WWW.GIELDAMYSLIWSKA.PL w celu:
  1. realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu,
  2. w celu rejestracji Konta,
  3. w związku z obsługą reklamacji,
  4. w związku z korespondencją e-mailową,
  5. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu,
  6. w celach marketingowych, w tym przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych o usługach świadczonych przez Serwis lub partnerów Serwisu
 
 1. Dostęp i edycja danych osobowych
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Operatora ma prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.
 Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać od Operatora zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, a także zażądać niezwłocznego usunięcia tych danych z Serwisu. Administrator niezwłocznie usuwa wspomniane dane, jeżeli dane te nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Osoba, o której mowa powyżej, ma prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych dotyczących tej osoby, jak również prawo żądania, aby Administrator przesłał jej dane osobowe bezpośrednio lub też innemu, wskazanemu przez tą osobę administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 1. Zmiany w Polityce Prywatności
Operator może zmieniać oraz aktualizować Politykę Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email lub naszego Serwisu.
Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.
 1. Komunikacja oraz Marketing
Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami/Serwisem. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, informowanie Cię w sytuacji, gdy Twoje ogłoszenie stanie się aktywne/wygaśnie oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.
Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej przez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w wysłanej do Ciebie wiadomości email lub SMS, zmieniając ustawienia powiadomień w ramach swojego konta OLX. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy:
   • zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji wyrażając swoją zgodę na komunikację marketingową;
   • dostarczyłeś nam swoje dane biorąc udział w konkursie; lub
   • zgłosiłeś swój udział w akcji promocyjnej.
 
 1. Podsumowanie


Podane dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).


Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez osobę podającą dane z usług Netgun.pl, a także po ustaniu korzystania z tych usług na czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych osobowych oraz na podstawie udzielonej zgody – do czasu cofnięcia zgody.


Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez administratora do potrzeb i zainteresowań osoby podającej dane oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą administratorowi na udoskonalanie świadczonych przez niego usług; wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

 

Polecane